Fasadtvätt.

Om du tvättar så bevarar och får längre hållbarhet på den befintliga färgen, den fräschas upp och kan rentav upplevas som nymålad. En ren fasad ger också mindre möjligheter till påväxt i form av alger och mögel. Det kommer från smutsigt nedfall och pollen som sätter sig på fasaden. Då vårat klimat har blivit varmare och fuktigare så tycker alger och mögel om det och börjar på att växa. genom en enkel tvätt så fördröjer du det avsevärt.